دوشنبه 10 فروردین ماه 1394
04:02 ق.ظ
 
يا مُقلّبَ القلوبِ و الأبصار، يا مُدبِّرَ الليلِ و النَّهار، يا مُحوِّلَ الحَولِ و الأحوال، حوِّل حالَنا إلى أحسنِ الحال [...]
اي خداوند دگرگون کننده دلها و ديده ها، اي تدبير کننده روز و شب، اي دگرگون کننده حالي به حالي ديگر، حال ما را به بهترين حال دگرگون کن [...]
خداوندا، در اين آخرين روزهاي سال دل مردمان اين سرزمين را چنان در جويبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا ترديدي هست ايمان، هر کجا زخمي هست مرهم، هر کجا نوميدي هست اميد، و هر کجا نفرتي هست عشق جاي آنرا فرا گيرد [...]
در سال جديد خورشيدي سبزي، شادي، کاميابي، بهره وري، اثربخشي فعاليتها و بهروزي را از درگاه ايزد منان خواستاريم [...]
نرم نرمک ميرسد اينک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه هاي نيمه باز [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
استانداری کردستان
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس