دوشنبه 6 مرداد ماه 1393
08:45 ب.ظ
 
عيد صيام آمد و ماه صيام رفت، لطف تمام آمد و فيض تمام رفت، شد عيد فطر و لطف خدا باز تازه شد، گرد غم گناه ز جان عوام رفت. جشن اطاعت و بندگي بر ره يافتگان ضيافت الهي مبارکباد [...]
کارگاه آموزش فرش بافي، چله کشي، شناخت مواد اوليه و مرغوب فرش بافي، نقشه خواني و بافت، طراحي نقشه فرش در دانشگاه پيام نور مرکز بيجار [...]
راهنماي تصويري پرداخت الکترونيکي شهريه در سيستم گلستان [...]
قانون جديد در خصوص محاسبه شهريه دانشجويان متقاضي مهمان [...]
امتحانات نيمسال تابستان از تاريخ 29/05/93 آغاز و تا تاريخ 08/06/93 ادامه خواهد داشت [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
استانداری کردستان
دانشگاه نیوز
آدرس